Primăria Margina județul Timiș

PROIECT BUGET 2012 AVIZAT

PRIMARIA COMUNEI MARGINA  AVIZAT

  JUDETUL TIMIS  PRIMAR

  NR. 163/06.02.2012   ING.IONEL COSTA 

 

  PROIECT DE HOTARARE

 

  CATRE,

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINA

 

  Subsemnata Cosa Aurora,contabil in cadrul PRIMARIEI MARGINA,prin prezentul referat solicit aprobarea intocmirii BUGETULUI LOCAL pe anul 2012,structura acestuia fiind urmatoarea:

  1.)VENITURILE  sunt constituite conform adreselor:(D.G.F.P. TIMIS nr.432/18.01.2012)cu sume defalcate din T.V.A.(11.02.) suma de 997 mii lei si cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.04) suma de 632 mii lei si adresa C.J.TIMIS nr 591/20.01.2012 cu cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.04) suma de 608 mii lei si sume defalcate din TVA(11.02.06) suma de 192 mii lei cat si din venituri proprii in suma de 469 mii lei.

  Total VENITURI buget local 2898 mii lei.

  2.) CHELTUIELILE bugetului local se repartizeaza astfel:

- Administratie publica locala  -  cheltuieli de  personal  = 350 mii lei

-  -“  -  -  cheltuieli materiale  = 200 mii lei

- Lucrari publice comunitare  -  cheltuieli materiale            = 150 mii lei

- Ordine publica si siguranta nat.  cheltuieli materiale  =  10 mii lei

- Invatamant  -  cheltuieli de personal    = 578 mii lei

-   -“-   - cheltuieli materiale    =  75 mii lei

-  -“-  burse  =  8 mii lei

- Sanatate  - cheltuieli de personal    =  16 mii lei

- Cultura  - cheltuieli de personal       =  17 mii lei

-  - ‘-  - cheltuieli materiale  =  50 mii lei

-Asistenta sociala   -cheltuieli de personal  = 200 mii lei

-  - ‘ -  - indemnizatii  =  85 mii lei

-  - “ -  - aj.social    =  45 mii lei

- Gospodarie comunala  - cheluieli de personal        =  40 mii lei

-  -“-  - cheltuieli materiale  = 170 mii lei

-  - “-   Investitii  = 146 mii lei

-Protectia mediului  Investitii  = 200 mii lei

-Drumuri si transport  - cheltuieli de personal   =  40 mii lei

-  -“-  - cheltuieli materiale  =  64 mii lei

-  -“-  Investitii  = 454 mii lei

   Total CHELTUIELI buget local 2898 mii lei

 

 

 

  3.)Structura bugetului local pe cele doua sectiuni este urmatoarea:

  a) Sectiunea de  FUNCTIONARE suma de 2098 mii lei

  b) Sectiunea de  DEZVOLTARE suma de  800 mii lei

  4.Totodata solicit aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii,pe sectiunea de FUNCTIONARE pentru suma de 50 mii lei,veniturile provenind de la pasunea comunala 20 mii lei,servicii auxiliare pentru educatie 20 mii lei si donatii 10 mii lei,iar cheltuielile in suma de 50 mii lei pentru internate si cantine pentru elevi.

 

 

  V a multumesc,

 

 

  Margina  Contabil

  06.02.2012   Cosa Aurora