Primăria Margina județul Timiș

Documente necesare

act  indentitate  solicitant (proprietar  al  imobilului);

- extras  de  Carte  Funciara  al  imobilului , actualizat