Primăria Margina județul Timiș

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1 5 7

 

 

 

 R O M Â N I A

JUDETUL TIMIŞ

COMUNA  MARGINA

P  R  I  M  A  R  I  A

P R I M A R -

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.  1 5 7 -_

  Din: 2 4  Septembrie  2010.

 

Privind încadrarea cu personal si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al Comunei Margina, judeţul Timis 

 

   Primarul Comunei Margina, judeţul Timis,

 Având în vedere prevederile art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;  art. 1- 5 şi 11 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 privind modificarea şi completarea Ordinului M.A.I. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă; ale art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă;  art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, H.C.L. nr. ___/___ septembrie 2010 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Margina.

In temeiul art. 71 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata – prin  prezenta -

 

  D I S P U N:

 

 

Art. 1: Se încadrează cu personal Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Margina , judeţul Timis, de categoria I-a, necesar categoria III-a, având in compunere un număr de: 58( cincizeci  si  opt )  persoane, din care: 1( unu )angajat şi : 57 ( cincizeci  si  sapte ) voluntari, cu următoarea componenta  nominala si dotare:

  A.) Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, domnul  Dobrean  Dorel, (profesionist in domeniu).

    B.) Compartiment pentru prevenire, cu  un număr de : 5 ( cinci ) specialişti pentru prevenire,  stabiliţi astfel:

  –  pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, un specialist;

  –  pentru 200 de gospodarii, un specialist;

  Seful Compartimentului pentru prevenire: D-l  ing. Lazarescu  Ioan – Eugen ( ptr.  Institutii  publice  si  agenti  economici  subordonate  la  nivel  local ).

  Specialişti pentru prevenire:

  - D-l  Cosa  Iosif – ptr.  Gospodarii  populatie ;

   - D-l  Munteanu  Danut – Emil – ptr. Gospodarii  populatie ;

  - D-l  Cazanescu  Eugen – ptr. Gospodarii  populatie ;

  - D-l  Stan  Cosmin – ptr.  Gospodarii  populatie.

 

  C.)  – 1 (una) Formatie de interventie, avand un numar de: 52 ( cincizeci  si  doi ) persoane, din care: -  angajat si : 52 ( cincizeci  si  doi ) voluntari, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul sectorului de competenta, fiind compusa din: 

  C.1.) Seful Formatiei de interventie: D-l  Cazanescu  Remus – Ionel.

 

   C.2.) Echipe specializate, formate din:

 

  C.2.1.) 9 (nouă) echipe specializate pentru interventie in caz de incendiu, Comuna  Margina, judetul Timis:

a)Pentru reşedinţa de comună  Margina ( Sat + Colonie ):

Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l  Defrancz  Emeric.

  - Servant   D-l  Defrancz  Daniel.

  - Servant   D-l  Drinovan  Petrica – Marius.

  - Servant   D-l  Besicuta  Viorel.

b)Pentru satul : Sintesti.

Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: D-l  Dragoi  Mugurel – Ioan.

  - Servant   D-l  Ardelean  Tiberiu – Ionel.

  - Servant   D-l  Margescu  Aurel.

c.)Pentru  satul :Breazova.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu : D-l  Grecu  Mircea – Doru.

  - Servant  D-l  Dragan  Alin – Gabriel – Cornel.

  - Servant   D-l  Tanase  Ionut – Narcis.

d.) Pentru  satul :Costeiu  de  Sus.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu: D-l  Musta  Ionel.

  - Servant  D-l  Bodea  Cornel – Daniel.

  - Servant  D-l  Cin  Mihai.

e.) Pentru  satul : Nemesesti.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu: D-l  Urs  Mihai.

  - Servant  D-l  Condrei  Ioan.

  - Servant  D-l  Bogdan  Dumitru.

f.) Pentru  satul : Grosi.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu: D-l Balan  Gigel-Simonica.

  - Servant  D-l  Adamescu  Ionel – Ovidiu.

  - Servant  D-l  Crista  Titus – Dorin.

g.) Pentru  satul : Zorani.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu: D-l Nicoara  Danut.

  - Servant  D-l  Stoian  Alexandru – Petrisor.

  - Servant  D-l  Caia  Zorel – Sorin.

h.) Pentru  satul : Cosevita.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu : D-l  Dobricean  Lulu.

  - Servant   D-l  Lupulescu  Aurel.

  - Servant  D-l  Ciusa  Adrian.

i.) Pentru  satul : Bulza.

Seful  echipei  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  incendiu: D-l  Bocseri  Petru – Roman.

  - Servant  D-l  Ticula  Ioan.

  - Servant  D-l  Ticula  Vasile.

 

 

 

  C.2.2.) 1 (una) echipa specializata in domeniul:instiintare-alarmare,

Comuna Margina, judetul Timis:

 Seful echipei specializata in domeniul instiintare-alarmare(electromecanic): D-l  ing. Bulgarescu  Ioan – Doru.

  - Servant (clopotar Biserica din  satul  Margina  si  Zorani ) – D-l  Neagoe  Petre.

  - Servant (clopotar Biserica din Satul  Sintesti ) -  D-l  Tona  Alin.

 - Servant (clopotar Biserica din Satul  Breazova )- D-l  Tustean  Ioan – Nita.

 - Servant (clopotar Biserica din Satul  Costeiu  de  Sus )- D-l  Mareniuc  Stefan.

 - Servant ( clopotar  Biserica  din  satul  Cosevita ) – D-l  Uscat  Samson.

 - Servant ( clopotar  Biserica  din  satul  Grosi ) – D-l  Campean  Ionel – Viorel.

 - Servant ( clopotar Biserica  din  satul  Bulza ) – D-l  Temerestean  Iosif.

 - Servant ( clopotar  Biserica  din  satul  Nemesesti ) – D-l  Tataren  Fedor.

   

 

  C.2.3.) 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare / suport logistic , Comuna Margina , judetul Timis:

Seful echipei specializata in domeniul evacuare / suport  logistic (salvator): D-l  Ing. Radulescu  Lazar – Ionel.

   - Servant (salvator)   D-l  Petrutescu  Gheorghe.

- Servant (salvator)   D-l  Ardelean  Dorel.

 

 

 C.2.4.)  1 ( una ) echipa  specializata  in  domeniul  cercetare / cautare , Comuna  Margina , judetul  Timis :

  Seful  echipei  specializata  in  domeniul  cercetare / cautare ( observator ): D-l  ing. Borlea  Ioan.

  - Servant ( observator )  D-l  Samfirescu  Florin.

  - Servant ( observator )   D-l  Faur  Cosmin – Ioan.

 

 

  C.2.5.)  1  ( una )  echipa  specializata  in  domeniul  deblocare / salvare , comuna  Margina , judetul  Timis:

  Seful  echipei  specializata  in  domeniul  deblocare / salvare ( salvator ): D-l ing. Szellelki  Ioan.

  - Servant ( salvator )  D-l  Berlezi  Claudiu – Ovidiu.

  - Servant ( salvator )  D-l  Barboni  Petrisor.

 

 

  C.2.6.) 1 (una) echipa specializata in domeniul sanitar / de prim – ajutor,Comuna Margina, judetul Timis:

Seful echipei specializata in domeniul sanitar (asistent medical): D-na  Sindea  Olga – Ileana.

  - Coordonator  Punct  prim-ajutor  D-na  Danciu-Grosan  Daniela-Viorica.

  - Servant (sofer-sanitar)   D-l  Stoica  Dinu – Marian.

- Servant (brancardier)  D-l  Gana  Romolus – Viorel.

  - Servant (brancardier)   D-l  Grecu  Robert – Ladislau.

 

 

 

 

D.) Dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu, astfel:

 1 ( unu )  motopompa;

 1 (unu) panou (pichet) de incendiu;

 10 (zece) maturoaie cu coada;

 4 (patru) tarnacoape;

 8 (opt) cangi cu coada;

 4 (patru) topoare;

10 (zece) lopeti;

10 (zece) galeti;

 4 (patru) furci;

10 (zece) sape;

12  (douasprezece) stingatoare P 6;

1( unu ) stingator  portabil / transportabil ;

4 ( patru ) stingatoare  cu  pulbere ;

 1 (unu) mijloc mobil de transport (caruta, remorca, carucior, et.);

2 ( doua ) grupuri  electrogene ;

4 ( patru ) costume  de  protectie.

 

  Art. 2.: Prezenta  dispozitie  se  va  comunica:

Primariei  comunei  Margina , judetul  Timis ;

Inspectoratului  ptr.  Situatii  de  Urgenta  „ Banat „ al  judetului  Timis ;

Sefului  S.V.S.U.  Margina ;

Membrilor  S.V.S.U.  Margina ;

Se  va  face  publica  prin  afisare  in  sediul  ad-tiv  local.

   

 

 

 

 

 

  P  R  I  M  A  R -     

   Ing. Costa  Ionel.    AVIZAT  PTR.  LEGALITATE :

  S E C R E T A R

  Jr. Danciu – Grosan  Dan.