Primăria Margina județul Timiș

O R G A N I G R A M A

  ANEXA  NR. 1  LA

  HOTARAREA  CONSILIULUI  LOCAL

   MARGINA , NR. 1 8  / 23 . 09. 2010.

 

 

 

O  R  G  A  N  I  G  R  A  M  A

 SERVICIULUI  VOLUNTAR  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA 

   AL  COMUNEI  MARGINA

 

 

 

1. SEF  SERVICIU

SEF  SERVICIU

  1.

 

2. COMPARTIMENT  PENTRU  PREVENIRE:

SEF  COMPARTIMENT  PTR.  PREVENIRE

  1.

SPECIALISTI  PENTRU  PREVENIRE *

  4.

  T O T A L

  5.

*pentru  institutii  publice  si  operatori  economici  din  subordinea  Consiliului  Local , un  specialist ;  pentru  200  de  gospodarii , un  specialist.

3. FORMATIA  DE  INTERVENTIE :

SEF  FORMATIE  DE  INTERVENTIE

  1.

  T O T A L

  1.

 

3.1.  ECHIPE  SPECIALIZATE :

3.1.1.  * 9 ( noua ) echipe  specializate  pentru  interventie  in  caz  de  INCENDIU , dupa  cum  urmeaza:

 

Resedinta  comuna – Localitatea  Margina.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L :

  4.

 

 

Localitatea  Sintesti.

 

Sef  echipa  specializata

   1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L :

  3.

 

 

Localitatea  Breazova.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L :

  3.

 

Localitatea  Costeiu  de  Sus.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L  :

  3.

 

Localitatea  Nemesesti.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L  :

  3.

 

Localitatea  Grosi

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L :

  3.

 

Localitatea  Zorani

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L  :

  3.

 

 

Localitatea  Cosevita

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L  :

  3.

 

Localitatea  Bulza

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant

  1.

Servant

  1.

T O T A L  :

  3.

 

*Echipele  specializate  pentru  stins  incendii  se  constituie  in  functie  de  numarul  de  sate / localitati ; cate  una  pentru  fiecare  sat / localitate  in  parte.

 NOTA : Celelalte  tipuri  de  echipe  specializate  se  pot  constitui  la  nivel  de  comuna.

 

 

3.1.2. 1 ( una ) echipa  specializata  in  domeniul : INSTIINTARE  - ALARMARE , formata  din :

 

Comuna  Margina.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Margina / Zorani.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Sintesti.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Breazova.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Costeiu  de  Sus.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Cosevita.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Grosi.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Bulza.

  1.

Servant / Clopotar  Biserica  Ortodoxa  din  Nemesesti.

  1.

T O T A L  :

  9.

 

 

 

3.1.3.   1 ( unu ) echipa  specializata  in  domeniul : CERCETARE – CAUTARE , formata  din :

 

Comuna  Margina.

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant / observator

  1.

Servant / observator

  1.

T O T A L  :

   3.

 

 

 

3.1.4.  1 ( unu ) echipa  specializata  in  domeniul : EVACUARE – SUPORT  LOGISTIC , formata  din :

Comuna  Margina

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant / salvator

  1.

Servant / salvator

   1.

T O T A L  :

  3.

 

3.1.5   1 ( unu ) echipa  specializata  in  domeniul : DEBLOCARE – SALVARE , formata  din :

Comuna  Margina

 

Sef  echipa  specializata

  1.

Servant / salvator

  1.

Servant / salvator

   1.

T O T A L  :

  3.

 

3.1.6.  1 ( unu ) echipa  specializata  in  domeniul : SANITAR  / DE  PRIM  -  AJUTOR , formata  din :

Comuna  Margina

 

Sef  echipa  specializata ( asistent  medical )

  1.

Coordonator  Punct  prim – ajutor ( asistent  medical )

  1.

Servant ( sofer  transp. sanitar)

  1.

Servant ( brancardier )

  1.

Servant ( brancardier )

  1.

T O T A L  :

  5.

 

  NOTA :  1.) In  conformitate  cu  prevederile  art. 12  din  Ordinul  M.A.I.  nr. 718 / 2005 , modificat  si  completat  prin  O.M.I.R.A.  nr. 195 / 2007 – personalul  angajat  in  cadrul  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta  este: seful  serviciului  si  conducatorul  de  autospeciala.

  2.) Fiecare  localitate  trebuie  sa  aiba  minim  3 ( trei ) tipuri  de  echipe  specializate ( conform  prevederilor  art. 7 , pct. 4  din  O.M.I.R.A.  nr. 195 / 2007 – echipele  specializate  sunt  constituite  in  functie  de  tipurile  de  risc  identificate  in  sectorul  de  competenta , pe  urmatoarele  domenii  principale , respectiv : incendii , instiintare – alarmare , cercetare – cautare , deblocare – salvare , sanitar , evacuare , protectie  chimica , radiological , biologica  si  nucleara , transmisiuni  si  suport  logistic ).

  In  functie  de  tipurile  de  risc  existente  la  nivel  de  comuna , trebuie  avut  in  vedere  faptul  ca  si  in  satele  apartinatoare  trebuie  sa  existe  constituit  personal  care  sa  intervina  in  prima  faza  in  cazul  producerii  unor / unei  situatii  de  urgenta.